da is se

Micro PREP bag - BPW (ISO) - 10 x 20 liter

MPB001

Buffered peptonvand (BPW) anvendes som et ikke-selektivt medium til opformering af bakterier, såsom Listeria arter, herunder L. monocytogenes, Salmonella, Cronobacter (Enterobacter) og termofile Campylobacter arter.


BPW kan bruges til analyser af fødevarer, foder og miljøprøver.


Til dette produkt anbefaler vi at bruge Diluflow der tilsætter bouillon hurtigt og afvejer præcist den rette mængde.

Micro PREP bag skal forbindes med et membranfilter (MPA001) til en deioniserende vandforsyning, da vandet skal være sterilt og deioniseret.

Micro PREP Quick Connectors (MPA002) anvendes til tætning af slangerne.