da is se

EnSURE Luminometer

ENSURE

EnSure er den nye supersensitive ATP platform, anvendes primært til brugere indenfor Pharma og det kliniske område, samt til brugere af MicroSnap   ATP (Adenosin triphosfat) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler. ATP virker som energitransportør i metaboliske processer.

ATP er derfor til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel. ATP måling med luminometeret SystemSURE PLUS™ eller EnSURE™ er en meget stærk løsning til rengøringskontrol i henhold til HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).