da is se

Vandanalyse

Vi har indgået et samarbejde med DVN omkring forhandling af disse produkter til de danske vandværker og vandboringer. Kontakt derfor DVN hvis du er vandværk for yderligere information eller bestilling, DVN kan kontaktes via www.dvn.dk eller på telefon 98 66 66 66.

Alkalinitet, Total (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af alkanitet i vandprøver. Måleområde 1-320 ppm.
Ammonium (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af ammoniak i vandprøver.
Måleområde 0-2,4 ppm.
Calcium (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af calcium i vandprøver.
Måleområde 18-420 ppm.
Cyanursyre (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af cyanursyre.
Måleområde 3-120 ppm
Fluorid (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af fluorid i vandprøver.
Måleområde 0,03-1,45 ppm.
Hårdhed (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af hårdhed i vandprøver.
Måleområde 1-100 ppm.
Hydrogen Peroxid (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af hydrogen peroxid i vandprøver.
Måleområde 0-2 ppm.
Jern, Total (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af totalt indhold af jern i vandprøver. Måleområde 0,04-8 ppm.
Klor, (DPD-4) (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af totalt klor i vandprøver,.
Måleområde 0-5 ppm.
Klor, Frit (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af frit klor i vandprøver.
Måleområde 0-5 ppm.
Klor, Total (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af total klor i vandprøver.
Måleområde 0-5 ppm.
Klorid, NaCl (strip t/ M20)
Teststrips til klorid (NaCl) i vandprøver.
Måleområde 1-430 ppm.
Kobber (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af kobber i vandprøver.
Måleområde 0-11 ppm.
Krom (VI) (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af Krom(VI) i vandprøver.
Måleområde 0-1,8 ppm.
M20 - Fotometer
Fotometer til bestemmelse af en lang række kemiske parametre i vand.
Mangan (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af mangan i vandprøver.
Måleområde 0,02-1,5 ppm.
Nitrat (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af nitrat i vandprøver.
Måleområde 0,12-30 ppm.
Nitrit (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af nitrit i vandprøver.
Måleområde 0-1,8 ppm.
pH 6,2 - 8,4 (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af pH i vandprøver.
Måleområde pH 6,2-8,4
Sulfat (strip t/ M20)

Teststrips til bestemmelse af sulfat i vandprøver.
Måleområde 1-250 ppm.
Sulfid (strip t/ M20)
Teststrips til bestemmelse af sulfid i vandprøver.
Måleområde 0-1,7 ppm.