da is se

Chromogene medier

Food Diagnostics forhandler Bio-Rad's chromogene medier.

Tanken bag Bio-Rad-s revolutionerende chromogene medier er at kun anvende én opformering og én plade til din analyse, i modsætning til de lagsommelige og omstændige ISO/NMKL metoder som kræver to opformeringer (en non-selektiv og en selektiv) og flere forskellige plader til detektion/enumeration. Dette betyder mindre arbejde i laboratoriet og hurtigere frigivelse af virksomhedens produkter, typisk 24-48 timer kontra 72-96 timer.

De chromogene medier er naturligvis godkendte af de relevante organisationer som NordVal, AFNOR og AOAC iht. til ISO16140, læs mere om dette i vores videncenter.

Du kan downloade analysecertifikater på dette link "Download Certificate of analysis"

Eller se en brochure med hele programmet her