da is se

AST

Antibiotic susceptibility testing (AST) er en metode til at teste antibiotika-resistens af mikroorganismer ved brug af små disks, der indeholder antibiotika, på agar plader.

AST disks anvendes til semi-kvantitativ in vitro AST på rene bakteriekulturer, der er tidligere isoleret. En clearingzone omkring disken viser, at det testede antibiotikum hæmmer bakterievæksten.

Vi tilbyder den komplette løsning indenfor AST-produkter, inklusiv dispensers, substrater eller færdiglavede agar plader samt et stor udvalg af antibiotiske discs.

 

AST produkter