da is se

Formålet med NOFA er at:

Formidle information og udveksle erfaringer.
Opsamle og dele viden omkring fødevareallergener, lovgivningsmæssige spørgsmål, grænseværdier, mærkning, spormærkning, metoder til validering, fødevaresikkerhed etc.
Tilbyde træning, workshops og rådgivning i håndtering af allergener.
Drive en webbaseret platform (NOFA NetGroup), hvor medlemmerne i fortrolighed kan diskutere spørgsmål relateret til styring af allergener.
Hjælpe den danske fødevareindustri til en bedre forståelse af fødevareallergener og besvare åbne spørgsmål.
Skabe sikkerhed i fødevareindustrien og gøre vores fødevarer mere sikre
For at opnå dette planlægger vi to årlige møder/seminarer, hvor der vil være indlæg fra relevante eksperter, opdatering på lovgivning og analyser, debat om aktuelle emner, miniworkshops, tid til åbne diskussioner, virksomhedsbesøg, nyhedsbreve m.m.

Du inviteres hermed til at blive medlem af NOFA. Det første møde afholdtes 30. marts 2017 fra 13-17, Opstartsmødet fandt sted i FoodTure Lab, Teknologisk Institut, Agro Food Park 13, 8200 Århus N.

Næste møde finder sted den 4. oktober 2017 fra 10-15 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Et virksomhedsmedlemsskab koster 5.500 DKK/år og inkluderer deltagelse af maks. to personer, som dagligt håndterer fødevareallergener, fødevareallergi og/eller intolerance. Prisen dækker udgifter til administration af NOFA, abonnement på NOFA NetGroup, nyhedsbreve, honorar til eksterne foredragsholdere, møder, referater osv. Der kan forekomme deltagerbetaling til dækning af ekstra udgifter ved eksempelvis eksternt afholdte møder, ophold og forplejning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inger Olesen, Teknologisk Institut på telefon 72 20 18 84 eller pr. mail ino@teknologisk.dk.