da is se

HVORDAN FORHOLDER DU DIG
TIL FØDEVAREALLERGENER?

Fødevareallergener er i løbet af de senere år blevet et yderst aktuelt emne i vores samfund. Især fødevareproducenter, forhandlere og myndigheder, men i stigende grad også storkøkkener, cateringvirksomheder og restauranter oplever dagligt udfordringer i forbindelse med styring, håndtering og mærkning af fødevareallergener.

Der findes lovgivning på området, men

 • Hvilken betydning har den for dig?
 • Hvordan håndterer man som virksomhed allergener korrekt?
 • Hvad er ikke nødvendigt at gøre?
 • Hvordan kan du med sikkerhed vide, hvad produktet indeholder af allergener?
 • Hvordan analyserer du korrekt for indhold af allergener?
 • Hvordan forholder du dig til analyseresultaterne?
 • Hvilke risici skal du være opmærksom på, og hvordan håndteres de?

Der er mange spørgsmål - og ofte ikke svar nok. Det er en udfordring, som vi har besluttet at tage imod og tackle i samarbejde med jer og med jeres støtte og input. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Food Diagnostics ApS taget initiativ til at etablere et Netværk Omkring FødevareAllergener - NOFA.

NOFA

Formålet med NOFA er at:

 • Formidle information og udveksle erfaringer.
 • Opsamle og dele viden omkring fødevareallergener, lovgivningsmæssige spørgsmål, grænseværdier, mærkning, spormærkning, metoder til validering, fødevaresikkerhed etc.
 • Tilbyde træning, workshops og rådgivning i håndtering af allergener.
 • Drive en webbaseret platform (NOFA NetGroup), hvor medlemmerne i fortrolighed kan diskutere spørgsmål relateret til styring af allergener.
 • Hjælpe den danske fødevareindustri til en bedre forståelse af fødevareallergener og besvare åbne spørgsmål.
 • Skabe sikkerhed i fødevareindustrien og gøre vores fødevarer mere sikre

For at opnå dette planlægger vi to årlige møder/seminarer, hvor der vil være indlæg fra relevante eksperter, opdatering på lovgivning og analyser, debat om aktuelle emner, miniworkshops, tid til åbne diskussioner, virksomhedsbesøg, nyhedsbreve m.m.

Du inviteres hermed til at blive medlem af NOFA. Det første møde afholdes 30. marts 2017 fra 13-17, Opstartsmødet finder sted i FoodTure Lab, Teknologisk Institut, Agro Food Park 13, 8200 Århus N

Et virksomhedsmedlemsskab koster 5.500 DKK/år og inkluderer deltagelse af maks. to personer, som dagligt håndterer fødevareallergener, fødevareallergi og/eller intolerance. Prisen dækker udgifter til administration af NOFA, abonnement på NOFA NetGroup, nyhedsbreve, honorar til eksterne foredragsholdere, møder, referater osv. Der kan forekomme deltagerbetaling til dækning af ekstra udgifter ved eksempelvis eksternt afholdte møder, ophold og forplejning. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inger Olesen, Teknologisk Institut på telefon 72 20 18 84 eller pr. mail ino@teknologisk.dk.

 

Tilmeld dig NOFA